درباره کلینیک مشتریان

 

  کلینیک مشتریان توسط شرکت مدیریت فردا و با هدف ارائه خدمات تخصصی در حوزه رفتارشناسی و وفادارسازی مشتریان راه اندازی گردیده است که ماموریت های راهبردی آن در دو حوزه «ارائه خدمات اختصاصی و سفارشی» و «ارائه محصولات و راهکارهای نرم افزاری» تعریف شده است :

 

الف) خدمات

 
 
 
 

 

 

ب) محصولات نرم افزاری

 
 
 

 

  

مشتریان اصلی ما در چند گروه اصلی طبقه بندی می شوند :

  • حوزه بانکی: بانک ها و موسسات اعتباری، شرکت های PSP، شرکت های ارائه کننده محصولات و خدمات در صنعنت بانکداری، فین تک ها
  • حوزه بیمه: شرکت های بیمه، کارگزاری های بیمه

  • حوزه حمل و نقل و گردشگری : شرکتهای هواپیمایی
  • مجموعه های زنجیره ای : فروشگاههای زنجیره ای، رستوران های زنجیره ای
  • سایر : شرکتهای پخش مویرگی 
بالا