نام کتاب : استراتژی های کسب و کار در بازارهای نوظهور؛ راهنمای برنامه ریزی و اجرا

نویسنده : تارن کانا- کریشنا پالپو- ریچارد بولاک

انتشارات : انتشارات بازاریابی

مترجم: حامد محبی- بنفشه عطرسائی

سال نشر : آبان 1392

تعداد صفحات : 224 صفحه

فهرست مطالب

نام کتاب : طراحی ارزش پیشنهادی

نویسنده : الکساندر اوستروالدر، ایو پیگنیور، گرگ برنارد، آلن اسمیت

انتشارات : انتشارات آریاناقلم

مترجم: بابک وطن دوست، حسام الدین ساروقی، مینا نجفیان، اصغر عطایی

سال نشر : پاییز 94

تعداد صفحات : 320 صفحه

فهرست مطالب

نام کتاب : نقشه راه بازاریابی روشها، معیارها و ابزارها

نویسنده : جری رکلی

انتشارات : انتشارات آریاناقلم

مترجم:  دکتر امین اسداللهی و مهدی خیرآبادی

سال نشر : 95

تعداد صفحات : 207 صفحه

فهرست مطالب
بالا