قرارداد با شرکت ارغوان

قرارداد رفتارشناسی شبکه توزیع و ارزیابی زنجیره ارزش مشتریان شرکت بازرگانی ارغوان منعقد گردید.شایان ذکر است این شرکت نماینده رسمی شرکت SAIT ایتالیا  (انواع ساینده و سنباده صنعتی) و همچنین برندهای معتبر رنگ های ساختمانی و صنعتی (هاویلوکس، سحر و غیره) می باشد (1396/7/29)

بالا