قرارداد جدید با توسن تکنو

 

قرارداد جدیدی با شرکت توسن تکنو منعقد گردید که طی این قرارداد به رفتارشناسی و سنجش نگرش مشتریان چهار مشتری این شرکت (دو بانک و دو PSP) پرداخته خواهد شد (1396/7/15)

 

خبر مرتبط :

عقد قرارداد با شرکت توسن تکنو

بالا