نام کتاب : راهنمای کاربردی رفتارشناسی، وفادارسازی و باشگاه وفاداری مشتریان

نویسنده : دکتر مجتبی شفاعی، هادی رحمتی

ناشر: مدیریت فردا

سال نشر : 1396

تعداد صفحات : 124

 

بالا