راهکارها و خدمات : باشگاه مشتریان

 

در سالهای اخیر بسیاری از کسب و کارهای بزرگ و حتی کوچک اقدام به راه اندازی و اجرای طرحهای باشگاه مشتریان (در قالب سایت یا طرح های قرعه کشی و امثال آن) نموده اند ولی بی توجهی به موضوع وفادارسازی در فرآیند عضویت و مشارکت در باشگاه مشتریان، موجب ریزش تدریجی اعضای این باشگاههای شده است.

 

از این رو کلینیک مشتریان با بهره گیری از تجارب خویش در حوزه طراحی و راه اندازی باشگاههای وفادارسازی مشتریان و همچنین با نگاهی علمی به تجربیات موفق این موضوع در داخل و خارج از کشور  موفق به تدوین متدلوژی اختصاصی خویش در این حوزه شده است.  

 

این متدولوژی که معمولاً برای کسب و کارهای بزرگ و متوسط بکار گرفته می شود، در سه فاز کلی اقدامات ذیل صورت می گیرد :

فاز اول :

شناخت

در این فاز تیم کلینیک مشتریان در سه حوزه شناخت عمیقی را ایجاد خواهند کرد :

- شناخت سازمان و کارکنان کارفرما

- شناخت فضای کسب و کار و رقبای کارفرما

- شناخت الگوهای رفتاری مشتریان

فاز دوم:

طراحی

در این فاز بر مبنای نتایج حاصل از فاز شناخت، اقدام به طراحی ساختار کلی باشگاه (عضویت، امتیازگیری و پیشرفت، شیوه های وفادارسازی، تحلیل ارزش، سرویس های قابل ارائه به مشتریان، کانالهای ارتباطی و غیره) خواهد شد.

 فاز سوم :

اجرا و راه اندازی

در این فاز اقدام به تولید و راه اندازی سامانه های باشگاه مشتریان (وبسایت و پانل کاربری مشتریان، اَپ تلفن همراه، مرکز تماس و غیره) خواهد شد. همچنین در این فاز اقدام به آموزش تیم باشگاه مشتریان می گردد. 

 

 

خدمات حوزه باشگاه مشتریان 
1 پروژه های شناخت، طراحی و راه اندازی باشگاه مشتریان

این خدمات معمولاً به سفارش شرکتهای بزرگ و متوسط و بر اساس متدولوژی فوق الذکر صورت می گیرد.

2 راه اندازی وبسایت باشگاه مشتریان

در این بخش اقدام به طراحی و راه اندازی سامانه باشگاه مشتریان (بر اساس نیاز کارفرما) خواهیم نمود.

3 طراحی برنامه های وفاداری مشتریان

در این بخش با بهره گیری از ابزارها و تخصص تیم کلینیک مشتریان در حوزه رفتارشناسی مشتریان (داده کاوی، مصاحبه، روانشناسی و جامعه شناسی و غیره) اقدام به طراحی برنامه های وفاداری مشتریان می نماییم.

سایر خدمات
4 طراحی شبکه ارتباطی میان کارفرما، مشتریان و سرویس دهندگان این خدمات معمولاً برای کسب و کارهایی صورت می گیرد که واسطه هایی (سرویس دهنده) برای ارائه خدمات به مشتریان خود دارند و کسب رضایت مشتری از کسب و کار کارفرما، منوط به رضایت مشتری از سرویس دهنده خواهد بود.
5 طراحی و راه اندازی سامانه پشتیبانی و خدمات پس از فروش پشتیبانی و خدمات پس از فروش به عنوان یکی از ارکان اصلی رضایت و وفاداری مشتریان می باشد که در این زمینه تیم کلینیک مشتریان اقدام به طراحی یک راهکار جامع چابک و اثربخش در حوزه پشتیبانی و خدمات پس از فروش می نماید.
6 توسعه کارکردهای باشگاه مشتریان متاسفانه اغلب باشگاههای مشتریان، کارکرد محدودی برای کارفرما دارند. بر این اساس تیم کلینیک مشتریان اقدام به توسعه و اجرای کارکردهای متنوعی برای باشگاههای مشتریان می نماید.

 

 

چرا کلینیک مشتریان؟

الف) اطمینان خاطر صاحبان کسب و کار

   1- تجربه طراحی و راه اندازی چند باشگاه مشتریان بزرگ در کشور

   2- اجرای تخصصی فرآیند راه اندازی باشگاه مشتریان

   3- بررسی دقیق بیش از 50 باشگاه مشتریان (داخلی و خارجی)

   4- تحلیل رفتارشناختی مشتریان در طراحی باشگاه

   5- تسلط به ابزارهای نوین در حوزه بستره عملیاتی و کانالهای ارتباطی

   6- امکان عقد قرارداد با سرویس دهندگان

   7- طراحی سناریوهای پویا برای حفظ مشتریان وارد شده به باشگاه

   8- تحلیل زنجیره وفاداری مشتریان بر اساس سگمنت بازار

ب) ارزش افزوده برای مشتریان باشگاه

1- بررسی شاخصهای کلیدی و علایق واقعی مشتریان

2- طراحی سناریوهای جذاب عضویت و پیشرفت در باشگاه

3- ارائه خدمات کیفی دارای استانداردهای گروه مشتریان

4- ارائه سرویس های جدید و اختصاصی در باشگاه

5- توجه به هزینه های مادی و غیرمادی مشتری برای عضویت در باشگاه

 

برخی از تجربیات تیم کلینیک مشتریان

بالا