نام کتاب :پرورش نبوغ بازاریابی_جلد دوم

نویسنده : پیتر فیسک

انتشارات : بازاریابی

مترجم: سینا قربانلو

سال نشر :95/02/18

تعداد صفحات : 600 صفحه

فهرست مطالب

نام کتاب :مدیریت بازاریابی

نویسنده : فیلیپ کاتلر

انتشارات : آتروپات

مترجم: بهمن فروزنده

سال نشر :24 آبان، 1384

تعداد صفحات : 852صفحه

فهرست مطالب

نام کتاب :مدیریت بازاریابی نوین

نویسنده : لوئیس.ای بون/دیوید ال. کورتز

انتشارات : فوژان

مترجم: حسین نوروزی/مهدی مهذبی

سال نشر : فروردین 1395

تعداد صفحات : --- صفحه

فهرست مطالب
بالا