سیستم های اطلاعات بازاریابی MIS

سیستم های اطلاعات بازاریابی، متدها و فرآیندهایی هستند که به منظور جمع آوری کردن، تحلیل کردن، نگهداری کردن و توزیع داد­ها و اطلاعات به صورت سیستماتیک مورد استفاده قرار می گیرد. اهمیت این سیستم در سازماندهی و ادغام اطلاعات و فرآیندهای تحقیق بازاریابی مشمول می باشد.

سیستمهای اطلاعات بازاریابی (Marketing Information Systems) مبتنی بر رایانه می توانند:

 

- به طور مستقیم داده های جدید را در پایگاه های داده موجود با یکدیگر ادغام کند.

- داده های استفاده شده در مدل های آماری را تحلیل کند.

- به مدیران اجازه می دهد تا فرضیه ها را بر اساس داده های موجود آزمایش کنند.

کار اصلی سیستم های اطلاعات بازاریابی، تهیه اطلاعات مورد نیاز به منظور اتخاذ تصمیمات بازاریابی می باشد. MIS زمانی مؤثرترین می باشد که اطلاعات به طریقی به هنگام و به موقع و به صورت قابل استفاده فرم ممکن فراهم شده است.

متاسفانه تا کنون در کشور ما به جای سیستم های MIS از سیستم های ارتباط با مشتریان (CRM) استفاده می شده است که البته همین ابزار نیز تا حدود زیادی می  تواند نیازهای شرکتهای داخلی را برآورده کند.

* توجه : از کلیه شرکتهای نرم افزاری که بطور جدی در این عرصه فعالیت کرده اند دعوت می شود تا اطلاعات فنی و کاتالوگ محصولات خود را ارسال نمایند.>> کلمات کلیدی: بازاریابی، فروش، Marketing Information System

بالا